Strona główna
piątek, 27 stycznia 2023 r.
imieniny obchodzą: Anieli, Jerzego

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Wymiana drzwi 15.10.2019

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2019 » Wymiana drzwi 15.10.2019

wielkość tekstu:A | A | A

 

Ogrodzieniec, dnia 15.10.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

Wymiana drzwi do piwnic i na strychy w budynkach wielorodzinnych przy ul. Słowackiego oraz ul. Orzeszkowej w Ogrodzieńcu

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż drzwi o wymiarach 90 cm x 200 cm, wraz z demontażem obecnych drzwi oraz poszerzeniem otworów drzwiowych:

  • Drzwi metalowe do piwnic – 7 szt.
  • Drzwi na strychy przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 15 – 8 szt.

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.12.2019 r.

3. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak – Administrator Wspólnot Mieszkaniowych tel.: 607574199 w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze.

4. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 11 (parter) lub na adres mailowy: zpiso@op.pl.

5. Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2019 r. o godz. 15:00.

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty - Załącznik nr 1.

7. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

8. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

9. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej.

10. Informacje w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

11. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

13. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

 

ZAŁĄCZNIK:

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Obecnie zarządzamy szesnastoma budynkami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 11 309,99 m kw. znajdującymi się na ternie Gminy Ogrodzieniec.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.