Strona główna
piątek, 27 stycznia 2023 r.
imieniny obchodzą: Anieli, Jerzego

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Wiaty śmietnikowe 24.09.2019

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2019 » Wiaty śmietnikowe 24.09.2019

wielkość tekstu:A | A | A

 

 

Ogrodzieniec, dnia 24.09.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

Wykonanie dwóch betonowych wiat śmietnikowych na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż dwóch wiat śmietnikowych o wymiarach 5 x 6 m2 każda: ściany betonowe częściowo ażurowe, brama z furtką zamykaną na klucz, blaszane zadaszenie. W załączeniu zdjęcia poglądowe z przykładowymi wiatami.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: do końca 2019 roku.

4. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak – Administrator Wspólnot Mieszkaniowych tel.: 607574199 w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze.

5. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego: Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 11 (parter) lub na adres mailowy: zpiso@op.pl.

6. Termin składania ofert upływa dnia 04.10.2019 r. o godz. 15:00.

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty – Załącznik nr 1.

8. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

9. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

10. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej.

11. Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

12. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

13. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

14. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.


ZAŁĄCZNIK:

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

.................................................................................................

 

Ogrodzieniec, dnia 14.10.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 
Informujemy, że na ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie dwóch betonowych wiat śmietnikowych na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu wpłynęły trzy oferty. Postępowanie zostało zamknięte. Deklarowane wartości wykonania zamówienia znacznie przekroczyły kwotę, jaką Wspólnoty Mieszkaniowe zamierzają przeznaczyć na realizację zlecenia. Wykonawca nie został wyłoniony.

 

 .................................................................................................

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi zajmujemy się od roku 2006.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.