Strona główna
czwartek, 28 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Utwardzenie terenu kostką brukową 20.07.2019

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2019 » Utwardzenie terenu kostką brukową 20.07.2019

wielkość tekstu:A | A | A

 

Ogrodzieniec, dnia 20.07.2019 roku 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA:

 

1) Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 8 w Ogrodzieńcu – 66 m2.

 Zakres prac:

 • Usunięcie nadmiaru ziemi,
 • Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową,
 • Ułożenie kostki brukowej,
 • Zagęszczenie i zaspoinowanie ułożonej kostki,
 • Zamontowanie krawężników drogowych 17,5 mb,
 • Wywiezienie gruzu i wykonanie prac porządkowych.

 

2) Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu – 62 m2.

 Zakres prac:

 • Usunięcie nadmiaru ziemi,
 • Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową,
 • Ułożenie kostki brukowej (Nostalit czerwony),
 • Zagęszczenie i zaspoinowanie ułożonej kostki,
 • Wywiezienie gruzu i wykonanie prac porządkowych.

 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: wrzesień-październik 2019 r. 

3. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak - Administrator Wspólnot Mieszkaniowych tel.: 607574199 w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze.

4. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 11 (parter) lub na adres mailowy: zpiso@op.pl.

5. Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2019 r. o godz. 15:00.

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty - Załącznik nr 1.

7. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

8. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

9. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej. 

10. Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

11. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

13. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

 

 

ZAŁĄCZNIK:

FORMULARZ OFERTOWY

 

 .................................................................................................

 

Ogrodzieniec, dnia 06.08.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Informujemy, że na ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Słowackiego 8 oraz przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostaje zakończone bez wyłonienia Wykonawcy.

 

 

 .................................................................................................

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie utrzymania porządku i zieleni, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.