Strona główna
niedziela, 28 maja 2023 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

UNIA EUROPEJSKA

Strona główna » Wspólnoty Mieszkaniowe » UNIA EUROPEJSKA

wielkość tekstu:A | A | A


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

 

„Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego”

Lider - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy. ul. Słowackiego 8 w Ogrodzieńcu.

Partnerzy - Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy. ul. Słowackiego 1, 2, 3, 7, 10, 11 i 12 w Ogrodzieńcu.

Wartość projektu - 1 558 301,06  zł.        Wartość dofinansowania -1 127 741,15  zł.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013".

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


 

 


W miesiącu listopadzie 2012 r. zostały ukończone prace budowlane na osiedlu  przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu w ramach inwestycji pn. „Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego”, współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 . 

Prace były wykonywane na ośmiu z dziesięciu znajdujących się na osiedlu budynkach wielorodzinnych i trwały dziewięć miesięcy.  Dzięki przeprowadzonym remontom zostały usunięte cementowo-azbestowe pokrycia dachów, które zastąpiono blachodachówką. Wymiana pokryć wpłynęła nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale również na estetykę osiedla. 

Duże podziękowania należą się Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych, które wspólnie zaangażowały się w przygotowanie i realizację inwestycji. Ku jesieni nastąpił znaczny postęp w pracach prowadzonych na osiedlu przy ulicy Słowackiego w Ogrodzieńcu w ramach inwestycji pn. „Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego”,  współfinansowanej  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Słowackiego 3 cieszy się nowym dachem. Po wielkich trudach i wielu problemach w dniu 27.09.2012 r. został dokonany odbiór końcowy robót.  Niezwykle sprawnie przebiegają prace na budynku nr 11. Gotowa jest już więźba dachowa i kominy, wykonawca zaczyna kryć dach blachodachówką. Na budynkach nr 1 i 10 trwają prace rozbiórkowe i murarskie.  Na dniach zakończony zostanie budynek Nr 12, na którym trwają prac aż od kwietnia. Niestety wyjątkowo wolno przebiegają również prace na budynku nr 2. 

 


 W dniu 10.08.2012 r. zakończono roboty budowlane na budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 8 w Ogrodzieńcu w ramach inwestycji pn.  „Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego”,  współfinansowanej  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 . Prace trwały cztery miesiące. Trwają prace budowlane na budynkach Nr 11 i 12. Wznowiono również prace na budynku Nr 3 i 2. Prace były wstrzymane na około miesiąc czasu, ponieważ trwały procedury wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych. W wyniku postępowania wybrana została Firma Handlowo-Usługowa "ELEWAX" z Młoszowej. 


W dniu 30.06.2012 r. zakończono roboty budowlane na budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 7 w Ogrodzieńcu w ramach inwestycji pn.  „Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego”,  współfinansowanej  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 . Prace trwały trzy miesiace. Zostały wykonane nowe kominy i pokrycie dachowe. Nadal trwają prace na budynkach Nr 8 i 12. Prace na budynku Nr 2 i 3 zostały wstrzymane, trwa postępowanie mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy. Wkrótce rozpoczną się prace na budynku Nr 11. Planowany termin zakończenia całej inwestycji przypada na koniec października 2012 r. 


Z wiosną 2012 roku na osiedlu przy ul. Słowackiego w Ogrodzieńcu rozpoczęły się prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego”, współfinansowanego  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Roboty budowlane prowadzone są jednocześnie na czterech budynkach wielorodzinnych. Trwają prace rozbiórkowe dachu i prace murarskie przy kominach.

Cała inwestycja przewiduje kapitalny remont dachów na ośmiu budynkach polegający na zmianie konstrukcji i azbestowego pokrycia, rozbiórkę i odbudowę kominów oraz instalację odgromową. Nowe pokrycie dachowe zostanie wykonane z balochodachówki. Przeprowadzone prace poprawią wygląd i estetykę osiedla, poprawią jakość życia mieszkańców oraz wyeliminują zagrożenia związane ze szkodliwym oddziaływaniem azbestu na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności w czasie wykonywanych prac. 


 W dniu 30.09.2011 r. Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ulicy Słowackiego 8, 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12 podpisały z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Priorytet VI "Zrównoważony rozwój miast"

Działanie 6.2 " Rewitalizacja obszarów zdegradowanych"

Poddziałanie 6.2.2 " Rewitalizacja - małe miasta"

"Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl"


W dniu 10 maja 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów w ramach naboru Nr 06.02.02-100/10, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – „małe miasta” Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Do dofinansowania wybrano sześć projektów, w tym projekt Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ulicy Słowackiego Nr 1,2,3,7,8,10,11,12 w Ogrodzieńcu pn.: Zmiana konstrukcji i azbestowego pokrycia dachów wraz z utylizacją na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu przy ulicy Słowackiego. Projekt uzyskał maksymalny poziom dofinansowania - 85%.
Kwota dofinansowania wynosi 1 330 794,46 zł, przy szacowanych kosztach w wysokości 1 565 640,55 zł.

UNIA EUROPEJSKA - RPO WŚL 2007-2013

zdjęć w galerii: 82
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi zajmujemy się od roku 2006.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.