Strona główna
wtorek, 19 lutego 2019 r.
imieniny obchodzą: Arnolda, Konrada

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Ochrona danych osobowych

Strona główna » Wspólnoty Mieszkaniowe » Ochrona danych osobowych

wielkość tekstu:A | A | A

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) informujemy:

1. ADMINISTRATOR DANYCH: Administratorem danych osobowych (ADO) mieszkańców każdej wspólnoty mieszkaniowej jest dana wspólnota mieszkaniowa. Na  potrzeby czynności zarządczych określonych w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną, wspólnota mieszkaniowa powierza przetwarzanie danych w drodze umowy zawartej na piśmie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Ogrodzieniec Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE ADO: ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec,
tel.: 607 574 199, e-mail: zpiso@op.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

DANE KONTAKTOWE IOD: Joanna Zielińska, e-mail: iod.zpiso@op.pl
ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu wykonywania postanowień zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną, która obejmuje: prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, rozpatrywanie wniosków i podań, przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii, przesyłanie korespondencji i przekazywanie informacji, przeprowadzanie kontroli stanu technicznego nieruchomości, dochodzenie roszczeń, obronę przed roszczeniami oraz wykonywanie pozostałych zadań wynikających z zawartej umowy bądź określonych przepisami prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełniania postanowień zawartej umowy. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

5. ODBIORCY DANYCH: Dane osobowe mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa do ich przetwarzania bądź przekazywane podmiotom wykonującym zlecenia administratora lub wykonującym czynności na podstawie umowy zawartej z administratorem.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • żądania od Administratora przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem, czy nieuprawnionym wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie utrzymania porządku i zieleni, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.