Strona główna
czwartek, 28 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

KONKURS OFERT - INSPEKTOR NADZORU

Strona główna » Aktualności » KONKURS OFERT - INSPEKTOR NADZORU

wielkość tekstu:A | A | A

Ogrodzieniec, dnia 27.07.2018 r.

 

KONKURS OFERT

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

działając w imieniu i na rzecz
wspólnoty mieszkaniowej

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
bez stosowania prawa zamówień publicznych

na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:

Remont dachu wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu.

 

1. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmuje:

- remont dachu poprzez wymianę drewnianej konstrukcji dachu, pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów ponad dachem,

- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien piwnicznych.

Dokumentację projektową można pobrać ze strony internetowej w zakładce: www.pk.ogrodzieniec.pl/kategorie/konkurs_ofert_2018

2. Termin realizacji robót budowlanych: od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. W konkursie mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru inwestorskiego, w tym minimum dwie budowy obejmujące remont dachu.

4. Termin wykonania zamówienia - w trybie ciągłym od dnia rozpoczęcia robót do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, a na wyraźne wezwanie Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy.

5. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od prowadzenia działalności gospodarczej.

6. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.  tel.: 607 574 199 w godzinach od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

7. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego tj. ul. Słowackiego 12 lokal nr 7 (II piętro), Ogrodzieniec lub na adres e-mail: zpiso@op.pl.

8. Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2018 r.

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty, wykaz wykonanych przez oferenta usług, uprawnienia budowlane.

10. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

11. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej.

12. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

14. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

16. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZŁOŻONE OFERTY

 

Ogrodzieniec, 21.08.2018r.

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE OFERT.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez CAD - BUD FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWO -HANDLOWA Z DĄBROWY GÓRNICZEJ.

 

 

 

 

czytano: 764 razy

źródło: pk.ogrodzieniec.pl

WMN SŁOWACKIEGO 9

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 9     NIP 649-20-46-079 REGON 276 934 421   Numer konta bankowego PKO BP SA 66 1020 ...
dalej
Strona główna

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. obecnie zarządza szesnastoma budynkami Wspólnot Mieszkaniowych o łącznej powierzchni 11 309,99 m kw. znajdującymi się na ternie Gminy ...

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.