Strona główna
piątek, 27 stycznia 2023 r.
imieniny obchodzą: Anieli, Jerzego

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

KONKURS OFERT - MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ ORZESZKOWEJ 12

Strona główna » Aktualności » KONKURS OFERT - MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ ORZESZKOWEJ 12

wielkość tekstu:A | A | A

Ogrodzieniec, dnia 25.07.2018 r.

 

KONKURS OFERT

Przedsiębiorstwo Komunalne
Ogrodzieniec Sp. z o.o.

działając w imieniu i na rzecz
wspólnoty mieszkaniowej

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

na remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Ogrodzieńcu – klatka nr II.

 

1. Zakres prac obejmuje:

• zabezpieczenie folią ochronną stolarki drzwiowej i okiennej na klatce schodowej – 100%
• zmycie starej farby (sufity i ściany wraz z lamperią ) – 100%
• odbicie luźnych i głuchych tynków ścian i sufitów oraz ich uzupełnienie – 20%
• montaż narożników – kątowników aluminiowych przy oknach na klatce schodowej – 100%
• przecierka gipsowa tynków ścian i sufitów – 100%
• dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów – 100% (kolorystyka do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej)
• dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii – 100% (kolorystyka do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej)
• malowanie farbą olejną cokołów na biegach schodowych i spocznikach – 100%
• czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad i poręczy – 100%
• malowanie farbą olejną balustrad metalowych i poręczy drewnianych – 100%
• białkowanie tynków na wejściu do piwnicy – 100%
• wymiana drzwi na strych na drzwi przeciwpożarowe – 100%
• wymiana drzwi do piwnicy na drzwi metalowe – 100%
• mycie okien, drzwi oraz posadzek po robotach malarskich – 100%
• wywiezienie gruzu – 100%

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia robót nieujętych w powyższym opisie, a koniecznych do wykonania, należy je włączyć do ceny oferowanej za wykonanie ww. robót.

2. W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy sami dokonują pomiaru metrażu klatki schodowej i określą ilość materiałów koniecznych do wykonania prac.

3. Roboty ogólnobudowlane winny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną i Polskimi Normami.

4. Termin realizacji: IV kwartał 2018 r.

5. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

6. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję i termin realizacji; kosztorys ofertowy.

7. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.  tel.: 607 574 199 w godzinach od 7:00 do 15:00 od pon. do pt.

8. Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego tj. Ogrodzieniec, ul. Słowackiego 12 lokal nr 7 (piętro II) lub na adres e-mail: zpiso@op.pl.

9. Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2018 r.  

10. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

11. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie do 14 dni od otwarcia.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

13. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

15. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

 

 

 

czytano: 841 razy

źródło: pk.ogrodzieniec.pl

WMN ORZESZKOWEJ 12

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Ogrodzieńcu  przy ul. Orzeszkowej 12     NIP 649-20-46-010 REGON 276 934 562   Numer konta bankowego PKO BP SA ...
dalej

KONKURS OFERT - MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ KOŚCIUSZKI 109

Ogrodzieniec, dnia 25.07.2018 r.   KONKURS OFERT Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej    OGŁASZA ...
dalej
Strona główna

Ciekawostki

Obecnie zarządzamy szesnastoma budynkami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 11 309,99 m kw. znajdującymi się na ternie Gminy Ogrodzieniec.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.