Strona główna
czwartek, 28 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

KONKURS OFERT - WYKONANIE CHODNIKA

Strona główna » Aktualności » KONKURS OFERT - WYKONANIE CHODNIKA

wielkość tekstu:A | A | A

 

Ogrodzieniec, dnia 22.01.2018 r.   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

Wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku wraz z podejściami do klatek schodowych na nawierzchnię z kostki brukowej zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 8. 

 

Zakres prac:

- Zerwanie istniejącej nawierzchni chodnika i podejść do klatek schodowych,

- Usunięcie krzewów – żywopłotu 42 m2,

- Usunięcie nadmiaru ziemi,

- Wyrównanie i przygotowanie terenu pod nasadzenie roślinności,

- Zamontowanie obrzeży,

- Wykonanie podbudowy pod kostkę brukową,

- Ułożenie kostki brukowej,

- Zagęszczenie i zaspoinowanie ułożonej kostki,

- Wywiezienie gruzu,

- Wykonanie prac porządkowych.

 

Zestawienie materiałów:

- (DREWBET) MALTAŃSKA czerwona gładka 65 m2

- (DREWBET) MALTAŃSKA grafitowa gładka 100 m2

- (DREWBET) GRANIT czerwona płukana 12 m2

- Obrzeże kostki brukowej grafitowe 6x20x100 88 mb

- (DREWBET) PALISADA prostokątna grafitowa 7,6 mb

Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym 6 mb

- Krawężnik najazdowy 6 mb

- Obrzeże rabat i rząd kostki brukowej Nostalit czerwony 38 mb

- Podsypka i kruszywo do wykonania podbudowy 177 m2

 

1. Koncepcja zagospodarowania terenu dostępna w biurze Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 69 w Ogrodzieńcu.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w dniu podpisania umowy kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w dniu odbioru końcowego robót wniesienia Gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

5. Termin realizacji zamówienia: III-IV.2018 r. 

6. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak tel.: (032)6733665 w godzinach urzędowania (tj. w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00).

7. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w biurze Zamawiającego, tj. ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec.

8. Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2018 r. o godz. 14:00.

9. Koperta powinna być oznaczona:

KONKURS OFERT. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku wraz z podejściami do klatek schodowych na nawierzchnię z kostki brukowej zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 8.

10. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty - Załącznik nr 1.

11. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

12. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

13. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej. 

14. Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

15. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

16. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.  

17. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

 

 Załącznik nr 1

 Protokół z konkursu ofert

Postępowanie zostało zakończone. Wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BRUK" Ryński Andrzej z Ogrodzieńca.

 

czytano: 435 razy

źródło: pk.ogrodzieniec.pl

WMN SŁOWACKIEGO 8

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 8     NIP 649-20-45-973 REGON 276 934 390   Numer konta bankowego PKO BP SA 05 1020 ...
dalej

KONKURS OFERT - ROBOTY BUDOWLANE

    Ogrodzieniec, dnia 16.01.2018 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     Przedsiębiorstwo Komunalne ...
dalej
Strona główna

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. od roku 2006 zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.